Zprostředkujeme záruční i pozáruční servis kuchyňských robotů značky RONIC a Magimix v Čechách.

V případě poruchy Vašeho kuchyňského robota máte
možnost zaslat přístroj na adresu:

Ego * line s.r.o.
Janka Krále 43/6, 936 01 Šahy, SlovenskoK přístroji přibalte:

1.) v případě záruční opravy doklad o koupi (faktura, pokladní doklad, kupní smlouva)
2.) kompletně vyplněný SERVISNÝ PROTOKOL, nebo alespoň Vaši adresu, telefonní číslo a popis vady.

SERVISNÍ PROTOKOL si můžete stáhnout a následně vytisknout: v PDF formátu

Za opravu si účtujeme následující (ceny jsou uváděny včetně DPH):
1.) servisní prohlídka (oprava, vyčištění, promazání) ... 320,- KČ
2.) v případě dodání znečištěného přístroje se účtuje poplatek za umytí ... 105,- KČ
3.) cenu náhradních dílů
4.) poštovní: 200,- KČ

Podmínky platnosti záruční opravy
Pokud byly dodrženy záruční podmínky, bude přístroj opraven zdarma do 30-ti dnů a bude také zdarma odeslán na adresu zákazníka.
V opačném případě bude oprava provedena po obdržení písemného souhlasu zákazníka na jeho náklady.
V případě, že přístroj nevykazuje žádné nedostatky (vady), zákazník hradí servisní prohlídku a poštovné.
Přístroj zasílejte k nám do opravy vždy čistý, kompletní, s vyplněným záručním listem a servisním protokolem.

Záruka zaniká v těchto případech:
- pokud s přístrojem nebude dodán platný záruční list a nebude možné jiným způsobem prokázat nákup od nás nebo od našeho odběratele
- výrobek byl používán v rozporu s návodem
- vada vznikla neoprávněným zásahem do přístroje
- poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. vniknutím cizích látek
- výrobek byl mechanicky poškozen
- pokud půjde o běžnou údržbu, bude účtováno za opravu podle skutečných nákladů

Kontaktovat nás můžete:
- e-mailem: info@karlina.cz
- telefonicky: +421 917 466 280 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod)